چراغ رشد ال ای دی گل دهی وستا یکی از پرطرفدارترین نمونه های چراغ های رشد در بین مخاطبان ما بوده است. این نمونه از ال ای دی رشد گیاه موجب افزایش تعداد غنچه، افزایش سرعت رشد، افزایش وزن و اندازه غنچه می گردد. با استفاده از این مدل ال ای دی رشد می توانید آسوده خاطر هر نوع گیاهی را مورد کشت قرار دهید و در همه مراحل رشد گیاه اعم از رشد اولیه نشایی، رشد رویشی و پیکری و گلدهی گیاه شما با توجه به ترکیب ال ای دی ها بهترین تغذیه نور را خواهد داشت