ال ای دی رشد کاکتوس با توجه به ویژگی های خاص آن باید متفاوت با سایرگیاهان ساخته و مورد استفاده قرار گیرد. این گیاهان گوشتی به دوره بالای نوردهی در فصل بیداری خود در حدود 16 ساعت نیازدارند و ترکیب نوری مورد نیاز آن ها برخلاف سایر گیاهان متفات می باشد. اگر شما کاکتوس و یا ساکولنت نگه داری میکنید باید به دو ساله نر و آبیاری در این گیاهان توجه داشته و با برنامه ریزی درست در جهت بهربرداری از آن ها اقدام فرمایید . چراغ رشد ویژه کاکتوس وستا با توجه به مقالات معتبر علمی در این زمینه و تجربیات پیشینی در درطراحی چراغ رشد ال ای دی برای کاکتوس می تواند بهترین کارایی را برای گیاهان دوست داشتی شما داشته باشد