لامپ رشد بنفشه آفریقایی با توجه به تعدد تقاضای مشتریان از سال گذشته به صورت عمومی وارد فروشگاه خود کردیم. ال ای دی رشد بنفشه آفریقایی به شما این امکان را می دهد تا گیاهانی با تعداد غنچه بالاتر، گل های بزرگتر و رشد سریع تر داشته باشید. گر از سایر انواع گیاه در کنار بنفشه استفاده میکنید با استفاده لامپ رشد بنفشه یقینا رشد سایر گیاه ها هم افزایش پیدا کرده و مشکلی برای آن ها پیش نخواهدآمد. با انتخاب ال ای دی رشد بنفشه آفریقایی وستا از تغذیه نوری گیاه زیبای خود مطمئن باشید